Lexicon (Engels-Nederlands)
M - Z
(Herzien op 10 december 2004)

- M -
machine                          machine
mailbox                          mailbox, postvak
main unit                        hoofdtoestel

maintenance                      onderhoud
maximize                         maximaliseren
media                            medium
memory                           geheugen

menu                             menu
menubar                          menubalk
message                          melding
microphone                       mikrofoon

minimize                         minimaliseren
minute(s)                        minuut (minuten)

mode                             modus
model                            model

modem                            modem
module                           module
monaural                         mono

monitor                          monitor
month(s)                         maand(en)
motherboard                      moederbord
motor                            motor

mouse                            muis
mouse click                      muisklik
mouse pointer                    muisaanwijzer
mouse wheel                      muiswiel
move                             verplaatsen
music                            muziek

music data                       muziekdata
music file(s)                    miziekbestand(en)

- N -

name(s)                          naam (namen)
navigation                       navigatie
network                          netwerk
noise                            ruis
noise reduction                  ruisonderdrukking
note(s)                          opmerking(en)
number                           nummer

numeric order                    genummerde volgorde

nut                              (schroef)moer


- O -
object(s)                        object(en)
oil                              olie

oil filter                       oliefilter

ohms                             Ohm
on-off switch                    aan-uit-
schakelaar
open                             openen
operating system (OS)            besturingssysteem

operation manual                 gebruiksaanwijzing

option(s)                        optie(s)
oscillation                      oscillatie, trilling
oscillation frequency            trillingsfrequentie
oscillator                       oscillator
output                           uitgang, iutvoer
overwrite                        overschrijven

- P -
page                             pagina, bladzijde
paper                            papier
parallel                         parallel
parameter                        parameter
part(s)                          onderdeel (-delen)
password                         wachtwoord
paste                            plakken
peak voltage                     piekspanning
performance                      prestatie
phase                            fase
photo(s)                         foto (foto's)
picture(s)                       beeld(en)
picture quality                  beeldkwaliteit
piece                            stuk
piston                           zuiger
pixel(s)                         pixel(s), beeldpunkt(en)
playback                         weergave
player                           speler
plug                             stekker
polarity                         polariteit
position                         positie
power consumption                stroomverbruik
power source                     voedingbron
precautions                      voorzorgsmaatregelen
preamplifier                     voorversterker
presentation                     presentatie
pressure                         druk
print                            afdrukken
print server                     printsewrver
printed circuit                  gedrukte schakeling
printed circuit board (PCB)      printplaat, prentplaat
printer                          printer

priority                         prioriteit
process                          proces
processor(s)                     processor(s)
program                          programma
projector                        projector
properties                       eigenschappen
protocol                         protocol

- Q -
quality                          kwaliteit
quantization                     quantisatie
quantity                         kwantiteit
quartz                           kwarts
queue                            wachtrij
quit                             afsluiten


- R -

radio                            radio
range                            bereik
read-only memory (ROM)           alleen-lezen geheugen (ROM)
read/write head                  lees/schrijfkop
rear panel                       achterpaneel
rechargeable battery             oplaadbare batterij

recording                        opname

recording speed                  opnamesnelheid
recycle bin                      prullenbak
red                              rood
reference                        referentie
region number                    regionummer
register                         register
registered trademark(s)          geregistreerde handelsmerk(en)
reinstallation                   opnieuw installeren
relay                            relais
remote control                   afstandsbediening
remove                           verwijderen
repeat                           herhalen
reset                            terugstellen
resistance                       weerstand
resistor                         weerstand
resolution                       resolutie

restart                          opnieuw opstarten
rotor                            rotor
return                           turugkeren
right click                      rechterklik
roller                           rol

rotational speed                 rotatiesnelheid

- S -
safety                           veiligheid
sampling frequency               bemonsteringsfrequentie

sampling rate                    bemonsteringswaarde
save                             opslaan
scanner                          scanner
scanning speed                   aftastsnelheid
scratch(es)                      kras(sen)
screen                           scherm, beeldscherm
screen shot(s)                   schermafbeelding(en)
screen saver                     schermbeveiliging
screw(s)                         schroef (schoeven)
screwdriver                      schroevedraaier
scroll                           schuiven
scrollbar                        schuifbalk
search                           zoeken
search and replace               zoeken en vervangen
search engine                    zoekmachine
second(s)                        seconde(n)
sector                           sector
security                         veiligheid
security hole(s)                 veiligheidslek(ken)
select                           selecteren
selectivity                      selectiviteit
semiconductor                    halfgeleider
sensitivity                      gevoeligheid
sensor                           sensor
serial                           serieel
server                           server
setting                          instelling

shaft                            as
shape                            vorm
short circuit                    kortsluiting
short wave                       korte golf
signal(s)                        signaal (signalen)
skip                             verspringen
software                         software
song(s)                          liedje(s)
sort                             sorteren
sound                            geluid
sound card                       geluidskaart
sound quality                    geluidskwaliteit
sound source                     geluidsbron
speaker(s)                       luidspreker(s)
speaker stand                    luidsprekerstandaard
speaker system                   luidsprekersysteem
speaker wire                     luidsprekerdraad (-draden)
specifications                   technische gegevens
spectrum analyzer                spectrumanalyzer
speed                            snelheid
station                          station, zender
status                           status
status bar                       statusbalk
steel                            staal
step(s)                          stap(pen)
stereo                           stereo
stop                             stoppen
stop button                      stoptoets

structure                        structuur
subtitle                         ondertitel
subwoofer                        subwoofer
switch                           schakelaar
symbol(s)                        symbool (symbolen)
synchronous                      synchroon
system                           systeem
system requirements              systeemvereisten

- T -
tape                             band, cassette
tape speed                       bandsnelheid
target                           doel
terminal                         terminal
taskbar                          taakbalk
telephone                        telefoon
temperature                      temperatuur
tension                          spanning
text                             tekst
thermistor                       thermistor
thermostat                       thermostaat
thickness                        dikte
three-dimensional                driedimensionaal
time                             tijd
timer                            timer
title                            titel
title bar                        titelbalk
tolerance                        tolerantie
tone                             toon
toolbar                          werkbalk
torque                           koppel, moment
track                            fragement
track name(s)                    fragementnaam (-namen)
tracking                         aftasting
transformer                      transformator
transistor                       transistor
trash                            prullenbak
tube                             slang
tuner                            tuner
tuning                           afstemming
TV                               TV
tweeter                          tweeter
type                             type

- U -
ultra-violet (UV)                ultraviolet
undo                             ongedaan maken
uninstall                        verwijderen

unit                             toestel
update                           bijwerken
USB driver                       USB-driver

USB port(s)                      USB-aansluiting(en), USB-poort(en)
user                             gebruiker
user-friendly                    gebruikersvriendelijk
user name                        gebruikersnaam

- V -
valid                            geldig
valve                            klep

VCR                              videorecorder
velocity                         snelheid
version                          versie
video signal                     videosignaal
videotape                        videoband
virtual                          virtueel
virus                            virus

voltage                          voltage, spanning
volume control                   volumeregelaar; volumeregeling
volume level                     geluidsniveau

- W -
wall                             muur
wall socket                      stopcontact
warranty                         garantie
water-cooled                     watergekoeld

wave                             golf
waveform                         golfvorm
wavelength                       golflengte
website                          website
weight                           gewicht
white                            wit
wide-screen TV                   breedbeeld-TV
width                            breedte
window                           venster
wire                             draad
wireless                         draadloos
wiring                           bedrading
wizard                           assistent
woofer                           woofer

word                             woord
word processing                  tekstverwerking

word processing program          tekstverwerkingsprogramma
word processor                   tekstverwerker
workstation                      werkstation
write                            schrijven
write head                       schrijfkop
write protected                 
schrijfbeveiligd, tegen schrijven beveiligd

- X -

x-ray(s)                         röntgenstraal (-stralen)

- Y -
yarn                             garen
year(s)                          jaar (jaren)
yellow                           geel


- Z -

zero                             nul

zip code                         postcode

zoom function                    zoomfunctie